Hỗ trợ

Hỗ trợ: Mr. Minh Tân
Ms.Tuyết Sương
Hỗ trợ: Ms.Tuyết Sương
Ms. Ngọc Trâm
Hỗ trợ: Ms. Ngọc Trâm
Ms. Hồng việt
Hỗ trợ: Ms. Hồng việt
Ms. Huyền Trang
Hỗ trợ: Ms. Huyền Trang
Hỗ trợ: Mr. Thành
Ms. Tuyết Lan
Hỗ trợ: Ms. Tuyết Lan
Mr. Ngọc Đại
Hỗ trợ: Mr. Ngọc Đại
Hỗ trợ: Mr. Minh Nhật